Hållbarhetsarbete i Brunnby församling

Livet är värdefullt. För alla människor som lever på jorden. Både för oss som lever nu och de som skall födas i framtiden.

Livet är värdefullt. För alla människor som lever på jorden. Både för oss som lever nu och de som skall födas i framtiden.

Klimatfrågan är en av vår tids allra största utmaningar. Vi ser det kanske som självklart att vår miljö ska vara frisk utan skadliga föroreningar, avfall och andra störningar. För att vi ska kunna ha ett gott liv krävs tillgång till rent vatten, ren luft och mark att bruka. Samtidigt vet vi att dessa värden är hotade. I Brunnby församling är det självklart att bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill se det som en viktig uppgift att i ord och handling visa på en helhetssyn som håller samman andlighet, miljö och rättvisa. Detta ska alltid genomsyra samtliga våra verksamheter. Samtidigt vill vi verka för en ständig förbättring för att vara trovärdig i frågor som rör miljö och social rättvisa. Vi är miljödiplomerade steg 2.