Kyrkofullmäktige/kyrkoråd

Brunnby församling styrs av förtroendevalda som väljs in vart fjärde år. Här kan du läsa om deras arbete.

Kyrkofullmäktige och kyrkorådet
Kyrkorådet (KR) i Brunnby församling är församlingens styrelse och träffas en gång i månaden. Kyrkorådets ordförande är Agneta Hansson 070-292 85 33. Ärenden i kyrkorådet beredes av arbetsutskottet (AU), byggnads- och kyrkogårdsutskottet (BKU), personalutskottet (PU). En gång per termin träffas även Kyrkofullmäktige (KF), som är församlingens högsta beslutande organ. Ordförande i Kyrkofullmäktige är Maria Tyrberg 0739-22 39 02.

Kyrkorådets protokoll finns att läsa på expeditionen.