Vill du bli ideell medarbetare hos oss?

Vill du ge av din tid och göra en insats för en medmänniska? Har du en speciell kompetens du vill bidra med? Eller vill du göra något helt nytt? Vill du bli en av många ideella medarbetare i Brunnby församling?

Som ideell medarbetare blir du en representant för Svenska kyrkan. Du måste inte ha en tro för att bli ideell medarbetare, däremot tror vi att Gud tror på dig och ser med glädje på ditt bidrag i kyrkans arbete. Det spelar ingen roll om din insats är stor eller liten, återkommande eller enstaka tillfällen. Alla insatser är värdefulla. Du kan vara med och bidra inom många olika områden. Exempel på uppdrag: baka till kyrkfikat och våra andra verksamheter, medverka i påskvandringar, guida i kyrka och på kyrkogård, besöksgrupp mm. 

Det ideella arbetet är oavlönat.

Just nu har vi stort behov av medarbetare i kyrkkaffegruppen!

Vårt mål är att efter varje söndag kunna servera kyrkkaffe. Är du med i kyrkkaffegruppen förbereder och serverar du kyrkkaffe efter mässan och möjliggör en stunds gemenskap kring fikabordet för de som så önskar.  Du kan gå ensam in i uppgiften eller ni kan vara två som hjälps åt. Ni behövs!

Så blir du ideell medarbetare

Ta kontakt med diakoniassistent Anne Puronen och berätta dina önskemål och vad du skulle vilja bidra med. Vi försöker tillsammans  med dig hitta ett uppdrag som passar dig.