Församlingsliv

Välkommen att dela gemenskapen i våra olika verksamheter!

Diakoni

Vi vill finnas till för människor i alla skeden av livet. I glädje och i sorg, i framgång och i svårigheter. Vi vill också vara en gemenskap dit alla ska känna sig välkomna!

Ett glatt barn med rutig mössa gör V-tecknet med båda händerna mot kameran.

Barn och familj

Sjung, dansa och spela teater i musikalgrupp för barn 7-12 år i Nyhamnsskolan och Brunnby församlingshem. Välkomna!

Konfirmation och ungdom

Brunnby församling finns till för dig som ungdom. Välkommen som konfirmand 2022-23 och till våra ungdomsgrupper !

Kör och musik

Välkommen till kören! Vi börjar igen 1 februari kl 19.00.

Vuxenverksamhet

Det finns flera samlingspunkter under veckan för dem som vill studera bibeln, höra föredrag eller hjälpa till praktiskt på olika sätt.

Kyrkofullmäktige/kyrkoråd

Brunnby församling styrs av förtroendevalda som väljs in vart fjärde år. Här kan du läsa om deras arbete.