Församlingsliv

Välkommen att dela gemenskapen i våra olika verksamheter!

Diakoni

Vi vill finnas till för människor i alla skeden av livet. I glädje och i sorg, i framgång och i svårigheter. Vi vill också vara en gemenskap dit alla ska känna sig välkomna!

Fyra barn ligger i gräset på rygg och sträcker upp benen mot himlen.

Barn och familj

Miniorerna och Juniorerna - För dig som går på låg- och mellanstadiet!

Konfirmation och ungdom

Brunnby församling finns till för dig som ungdom. Välkommen som konfirmand 2023-24 och till våra ungdomsgrupper !

Vuxenverksamhet

Det finns flera samlingspunkter under veckan för dem som vill finnas med i en gemenskap, studera bibeln, höra föredrag eller hjälpa till praktiskt på olika sätt.

Kyrkofullmäktige/kyrkoråd

Brunnby församling styrs av förtroendevalda som väljs in vart fjärde år. Här kan du läsa om deras arbete.