Expeditionen/medarbetare

Brunnby församling Expeditionen

Brunnby församling Expeditionen

Brunnby församling

Administration

Mer om Brunnby församling Expeditionen

Bränneslyckevägen 3, 263 76 Nyhamnsläge

Kyrkoherde

Mikael Pernborg

Brunnby församling

Kyrkoherde

Präst

Marianne Kronholm

Brunnby församling

Kommininster

Musiker

Mia Gustavsson

Brunnby församling

Musiker

Diakoni

Anne Puronen

Brunnby församling

Diakoniassistent

Vaktmästare och kyrkogård

Rickard Bengtsson

Brunnby församling

Vaktmästare

Åsa Fondell

Brunnby församling

Vaktmästare

Toni Nordblad

Brunnby församling

Arbetsledare Kyrkogård

Anette Leire

Brunnby församling

Vaktmästare

Administration och församlingshem

Gunnel Paulsson

Brunnby församling

Förvaltningsassistent

Anna Cronberg

Brunnby församling

Församlingsvärdinna