Gudstjänster

En liten flicka tar emot nattvarden.

Brunnby kyrka

Vi firar mässa varje söndag kl 10.00, efteråt serveras fika. Välkommen!

Nattvard

Önskar du ta emot nattvard vid ett annat tillfälle än det som ges vid söndagens mässa, kontakta någon av våra präster.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.