Dop

Dopet är en gåva där Gud lovar att vara oss nära hela livet.

I dopet lovar Gud att vara oss nära hela livet. Dopets djupaste innebörd kanske kan beskrivas som en bekräftelse på att vi hör ihop och att vi får vara i Guds händer.

Man kan döpas när som helst, som barn eller vuxen. En del ungdomar döps i samband med sin konfirmation.

Boka doptid

Du bokar dop genom att ringa expeditionen på 042-34 65 20. Telefontid måndag-torsdag kl. 9-12.

Det går också bra att göra en preliminärbokning via formuläret här nedan.

När datum för dopet är fastställt tar prästen kontakt och går igenom dopet och de frågor som kan finnas!

Prelimärboka dop i Brunnby församling

Välkommen att preliminärboka ett datum för dop. När din bokningsförfrågan skickats får du en bekräftelse via e-post att din förfrågan mottagits. Vi återkommer inom några dagar med en definitiv bekräftelse av din bokning eller med förslag till förändringar om till exempel det önskade datumet inte fungerar. I samband med bekräftelsen meddelar vi även klockslag för ert dop.

Jag vill preliminärboka dop i

Behandling av personuppgifter: Brunnby församling hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Brunnby församling inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Brunnby församling, Bränneslyckevägen 3, 263 76 Nyhamnsläge. Telefon: 042-346520 måndag–torsdag kl. 9-12. E-post: brunnby.forsamling@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.