Diakoni

Vi vill finnas till för människor i alla skeden av livet. I glädje och i sorg, i framgång och i svårigheter. Vi vill också vara en gemenskap dit alla ska känna sig välkomna!

VAD ÄR DIAKONI?

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

SJÄLAVÅRDSSAMTAL

När livet är svårt kan du behöva samtala med någon. Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal.

För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon. Det kan röra sig om ett enstaka samtal eller flera i följd.

Vid enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. Diakonen har också tystnadsplikt, men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad att vittna i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott.

Om du behöver prata med någon kontakta vår diakon eller någon av våra präster.

 

GÅ OCH PRATA 

Ibland får man rådet av någon annan. Ibland dyker tanken upp hos en själv. Att det skulle vara bra att gå och prata med någon. Du har möjlighet att gå och prata tillsammans med vår diakon. Det är du som bestämmer vad du vill prata om. Promenaden kan vara en stunds gemenskap mellan två medmänniskor men också en möjlighet att få prata av sig med någon om livet för tillfället känns lite besvärligt eller om man behöver bolla sina tankar med någon utomstående. 

Om du önskar en promenad, kontakta vår diakon  Anne Puronen. 

 FÖR DIG SOM ÄR ÄLDRE

Ibland kan man befinna sig i en period i livet då man känner sig ensam och saknar kontakten med andra människor. Anhöriga och vänner bor kanske långt borta eller finns inte kvar av olika skäl. Man kan också ha svårt att ta sig ut ur sin bostad själv. Då kan det vara gott att någon gång ibland få en stunds gemenskap med en medmänniska i form av ett besök eller ett telefonsamtal.

Är detta något du önskar för egen del eller känner du någon som skulle ha glädje av detta, ta gärna kontakt med vår diakon Anne Puronen.

 

BESÖK PÅ ÄLDREBOENDE

Med jämna mellarum besöker vi äldreboedet Nyhamnsgården där vi har andakt för de boende.