Diakoni

Vi vill finnas till för människor i alla skeden av livet. I glädje och i sorg, i framgång och i svårigheter. Vi vill också vara en gemenskap dit alla ska känna sig välkomna!

Vår verksamhet under våren
Vi i Brunnby församling anpassar vår verksamhet efter myndigheternas rekommendationer kring coronaviruset. Det innebär att vi i nuläget pausar de flesta av våra verksamheter men vi firar fortfarande gudstjänst söndagar kl. 10. Fr.o.m. söndag 29/3 kan vi dock inte vistas fler än 50 personer i kyrkan. Ytterligare anpassningar kan komma att ske framöver.

Behöver du hjälp?
Även om våra verksamheter är pausade så finns vi på plats. Vi uppmuntrar alla oavsett ålder att följa råden från Folkhälsomyndigheten. Ett av råden är att stanna hemma för att undvika smitta och smittspridning och på det sättet hindra överbelastning av sjukvården. Detta gäller speciellt de s.k. riskgrupper där personer över 70 år är en stor grupp.

Om du behöver hjälp med att handla mat kan du kontakta:
Höganäs kommun servicecenter 042 - 33 71 00, kommunen@hoganas.se
Ica Nära Skeppet  042 - 34 40 40, johannes.samuelsson@nara.ica.s e

Du kan höra av dig till diakoniassistent Anne om du behöver hjälp att ta kontakt med dessa, behöver hjälp att t.ex. hämta ut mediciner som kräver ID-handling eller känner dig orolig och behöver prata med någon.
Anne Puronen, diakoniassistent  042 - 34 65 27, anne.puronen@svenskakyrkan.se

 Du kan även höra av dig till våra präster om du känner dig orolig och önskar ett samtal.
Mikael Pernborg, kyrkoherde 042 - 34 65 21, mikael.pernborg@svenskakyrkan.se       
Marianne Kronvall, komminister 042 - 34 65 26,  marianne.kronvall@svenskakyrkan.se

Annat stöd som finns Jourhavande präst 112 - öppet kl. 17.00- 8.00.

Kan du hjälpa till?
Tillhör du inte någon riskgrupp och har tid och möjlighet att hjälpa till uppmuntrar vi dig att:
- ta kontakt med Höganäs kommuns volontärbyrå och erbjuda att du kan hjälpa till
- ta kontakt med de i din omgivning som du tror kan behöva hjälp eller din omsorg
- ta kontakt med oss i Brunnby församling

----------------------------------------------

Diakoni
Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

I Brunnby församling arbetar diakon Anne Puronen. Hon möter människor i alla åldrar i både glädje och sorg. Om du vill komma i kontakt med Anne gör du det på: 
anne.puronen@svenskakyrkan.se eller 042-346527

Samtal 
När livet är svårt kan du behöva samtala med någon. Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal.

För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon.

Vid enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. Diakonen har också tystnadsplikt, men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad att vittna i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott.

Vill du komma i kontakt med en präst eller diakon, kontakta expeditionen så hjälper vi dig. Varmt välkommen! 

Öppen skaparverkstad - pausad

Vi träffas i församlingshemmet varje onsdag klockan 13.00-16.00. Här kan man bara var med i vår gemenskap eller ta med eget handarbete, låna symaskin för att laga/lägga upp något eller prova på att binda en enkel skrivbok. Vi fikar och håller en andakt kl 15.00. Varmt välkommen!
Vår diakoniassistent Anne Puronen svarar på frågor: 042 - 34 65 27 eller
anne.puronen@svenskakyrkan.se

Äldreboenden - pausad
Med jämna mellarum besöker vi äldreboedet Nyhamnsgården där vi har andakt för de boende.