Barn och familj

Här hittar du information om verksamheter som riktar sig till barn och föräldrar.

Baby cafe med babyrytmik - PAUSAD

Ett musikaliskt sätt att komma närmare sitt barn. 0-1 år med förälder.

Tisdagar kl 9.30-11.30 i församlingshemmet.

öppen förskola - pausad

Gofika, lek, gemenskap och barnrytmik för daglediga föräldrar och barn.

Fredagar kl 9.30-11.30 i församlingshemmet.

för mer information och anmmälan kontakta vår musiker Mia Gustavsson.

Mia Gustavsson

Brunnby församling

Musiker