Kvinnlig präst med askkors i pannan har doppat fingret i askan för att göra ett likadant kors på personen framför henne.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Askonsdagsmässa 22 februari 18.30, Brunnby kyrka

Första dagen i fastetiden inleder vi med mässa och bön

På Askonsdagen inleds den tid på året då vi särskilt påminns om möjligheten att rannsaka oss själva. Liksom Nineves invånare uppmanades att fasta i fyrtio dagar och gjorde bot i säck och aska uppmanas församlingen att försona sig med Gud och varandra. 

I Askonsdagens mässa finns möjlighet att få ett kors av aska tecknat i pannan med orden ”Kom ihåg, människa, att du är stoft och åter ska bli till stoft”. Askan är slocknat liv, falnad eld som blivit till grått och ofruktbart stoft. Men ur askan skall livet uppstå på nytt. 

22 februari kl 18.30 i Brunnby kyrka

Välkommen!