Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vilka register har Svenska kyrkan?

Nationellt för Svenska kyrkans register över vilka som är medlemmar, om de är döpta och konfirmerade. Även medlemmars barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader.

Nationellt för Svenska kyrkan även register över personer som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval.

Så här behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter.

Lokalt har församlingarna register som innehåller uppgifter om vilka medlemmar som är folkbokförda inom församlingens gränser, om de är döpta och konfirmerade samt registreras de medlemar som gifter sig kyrkligt eller begravs kyrkligt.

Församlingarna för även register över församlingens anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare samt över deltagare i församlingens olika verksamheter.

Registren har upprättats enligt bestämmelser i Svenska kyrkans eget regelverk Kyrkoordningen som beslutas av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut i Lagen om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för den egna verksamheten, och inte personuppgifter som finns hos andra organisationer.