Rött trähjärta på tråd av läder.
Foto: IKON

Vi ställer om, och finns för dig!

Läget i hela landet är nu allvarligt. Smittspridningen är nu av en sådan omfattning att Folkhälsomyndigheten bedömt det som nödvändigt att uppmana regeringen till kraftiga begränsningar vilket påverkar allas vardagsliv. För att bromsa smittspridning och rädda liv.

Vi är fortsatt medvetna om människors behov av samtal och stöd vilket gör det smärtsamt att minska på antalet gudstjänster samt stänga ner verksamheter. För att kunna finnas närvarande så kommer vi hålla vissa kyrkor öppna, samtal igång och ge möjlighet till begravning, dop och vigsel i mindre slutna sällskap.

Nedanstående omställningar gäller tillsvidare:

 • Nästan alla verksamheter och konserter med besökare ställs in. Vi kommer att fira gudstjänster med begränsning till 8 besökare i våra kyrkor. Vissa av dessa gudsjänster kommer även att förinspelas och sändas samtidigt via FaceBook och via Vimeo på vår hemsida. 
 • Dop, vigsel och begravningar kan hållas i en liten och sluten krets. Max 8 personer exklusive tjänstgörande personal. (För begravningar är gränsen 20 personer, se separat info nedan)
 • Kyrkan i Brunflo håller öppet måndag-torsdag 12:00-16:00. Heliga Ljusets kyrka i Torvalla öppet måndag-torsdag 11:00-14:00. Det är ett stilla rum som du kan besöka för enskild andakt och bön.
  Max 8 personer samtidigt i rummet.
 • Kanske känner du dig ensam, orolig, fundersam eller behöver bara någon som lyssnar en stund? Du kan ringa vår växel för att prata med en lokal präst eller diakon hos oss. Vardagar 09:00-12:00 och 13:30-15:00. Tfn 063-140 300
 • Förbön – vill du att vi ska be för något speciellt? Klicka på länken och skriv din bön. "Jag vill att ni ber för..."

Detta gäller kring begravningar:   

 • Max 20 personer inkl medverkande på alla begravningar. (Undantag från generella mötesrestriktioner gäller)
 • Möjlighet till enskilt avsked för ytterligare gäster före och/eller efter begravningen.
 • Vid jordbegravning sker avslut i kyrkan, utbärning är ej möjlig.
 • Vi kan tyvärr inte tillhandahålla bokning av minnesstund hos oss.

Vi följer myndigheternas råd och det allmänna läget noggrant.
Bedömningar och avvägningar kring vår verksamhet görs löpande.
Håll dig uppdaterad via vår Facebook och hemsida
www.svenskakyrkan.se/brunflo

Du kan kontakta oss via gemensam mail
brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se