Brunflo kyrka i sommarlandskap
Foto: Hans-Åke Grinde

Våra församlingar, kyrkor & lokaler

Brunflo pastorat har både lång historia och ser mycket hända både nu och framåt. Pastoratet är fyra församlingar: Brunflo, Lockne, Marieby och Näs. Brunflo församling är i sin tur uppdelad i två distrikt; Brunflo och Torvalla. Hela pastoratet ligger kring Storsjöns östra sida och sträcker sig ett par mil söderut. Runt 11.250 medlemmar (feb 2016)

Här finns länkar till våra kyrkor och församlingshem.