ungdomar i en hög
Foto: Peter Alvebro

Unga ledare

Att vara ung ledare innebär att man får vara en viktig del i andra barn och ungdomars liv. Man kan vara ledare i konfirmandgrupper men också i barngrupper, körer och även hjälpa till på andra sätt.

Efter konfirmandtiden kan man fortsätta som ung ledare, i konfirmandgruppen eller på något annat sätt. Du får en bra utbildning och massor av erfarenheter att ha nytta av hela livet.  

Du blir en del av ett stort ledargäng och får gå en utbildning som sträcker sig över tre år. Man binder inte upp sig på att gå alla tre åren utan det går att hoppa av om man märker att man inte vill eller har möjlighet att fortsätta.

Utbildningen är i Härnösands stifts regi, tillsammans med församlingarna från hela mellansverige, vilket brukar innebära flera hundra ungdomar på läger samtidigt. Många nya kontakter skapas och man följs åt under de tre år som utbildningen pågår. Upplägget är så här:

Steg 1 är det utbildning på "hemmaplan" i vårt pastorat

Steg 2 är det utbildningshelg i augusti/september, samt lokalt i pastoratet.

Steg 3 är också utbildningshelg i augusti/september och sen har man tidigare gjort en "Livsresa" tillsammans med andra ledare. Vi vet dock inte riktigt hur det blir med detta nu framöver, pga neddragningar från stiftet.

Under dessa tre år är du också aktiv som ledare i konfirmandgrupperna på olika sätt och är en viktig förebild och ledare för pastoratets konfirmander.  

Peter Alvebro

Peter Alvebro

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Peter Alvebro

Församlingspedagog. Arbetsrum i Brunflo församlingsgård.

Mats Axelsson

Mats Axelsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Församlingspedagog

Mer om Mats Axelsson

Församlingspedagog. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Camilla Gradén

Camilla Gradén

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Präst, Brunflo

Mer om Camilla Gradén

Präst. Brunflo.