Präst som döper en blivande konfirmand. Foto: Christina Mäkelä
Foto: Christina Mäkelä

Ungdomspräst 100%

Vi söker dig som vill och är nyfiken på att möta människor i olika livssammanhang. I gudstjänster. Kyrkliga handlingar. Samtal i grupp och enskilt. Vår utgångspunkt är att Gud är intresserad av hela livet, hela människan, hela skapelsen, hela tiden. Vår devis är ”Hela Livet!”.

Mötesplatser för ungdomar
Vi söker dig som särskilt vill arbeta med konfirmander och ungdomar.
Du vill göra Gud och kyrkan tillgänglig i deras liv och vardag.
Vi vill att du, tillsammans med de andra medarbetarna, finns med där kyrkan möter ungdomar och arbetar med verksamhetsutveckling för och med ungdomar.
Kyrkan har flera sådana mötesplatser såsom skolcaféet i Brunflo, unga ledarutbildning, ungdomshäng, livsresor, konfirmandgrupper och kyrkorna på Yran, och det finns plats för fler!

Konfirmandsamordnare
Du kommer att vara samordnare för pastoratets konfirmandverksamhet. Det innebär att ha övergripande ansvar för budget, samt att samordna konfirmandarbetslaget med dess arbete i de olika konfirmandgrupperna. Det innebär också att hålla konfirmandhandlingsplanen aktuell och uppdaterad.  

tre tonåringar i caféluckan
Kyrkan driver skolcaféet på Kastalskolan i Brunflo. Foto: Lene Jonsson

Dop-pastoral
Du kommer också ha en samordnande roll vad gäller utvecklingen av vår dop-pastoral och det övergripnade arbetet kring olika satsningar på dopet i hela pastoratet. 

Övriga arbetsuppgifter
Utöver ungdomsfokuset arbetar du med vanliga arbetsuppgifter såsom gudstjänster, själavård, kyrkliga handlingar. Komministrarna fördelar detta arbete mellan sig och arbete i pastoratets samtliga kyrkor ingår därför. 

Ditt tjänsteställe kommer att vara i Ängsmokyrkan och du ingår i arbetslaget i Torvalla. 

Är du vår nya lagmedlem i team ”Brunflo pastorat”?
Pastoratet behöver en präst som tar initiativ till verksamhet utifrån de behov du lägger märke till. Du kan också lyssna på och ta tillvara dina medarbetares initiativ och idéer. Du kan arbeta självständigt men också i team med personal med yrkeskompetenser.
Att kunna sätta gränser är en viktig egenskap, och balansen mellan behov och resurser är en ständig uppgift vi hjälps åt att klara av tillsammans. 

Vi lägger stor tyngd på personlig lämplighet.
Vi vill kunna ta vara på dina personliga gåvor och din personliga längtan. 

Vi har en väl utvecklad digital administration, så du ska vara bekväm med att hantera digital tidrapportering, fakturaattestering, bokning mm.

Du har körkort och tillgång till egen bil.   

Rekrytering kan komma att ske löpande så sök direkt! 
Tjänsten är vakant så tillträde sker efter överenskommelse.     

Välkommen med din ansökan, cv och referenser via e-post (se nedan)
eller via brev till: Christin Nygren Sundvisson, Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo

Märk mailet/kuvertet med ”Ansökan ungdomspräst”

OBS! Du behöver inte skicka med intyg, betyg eller utdrag ur belastningsregistret med ansökan i nuläget. Vi efterfrågar det när det blir aktuellt. 

Mer information ger vi gärna om du ringer eller mailar oss. Kontakta då:

Kyrkoherde

Christin Nygren-Sundvisson

Christin Nygren-Sundvisson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Kansli, Präst, Kyrkoherde

Mer om Christin Nygren-Sundvisson

Kyrkoherde. Tjänsterum i kansliet.

Brunflo pastorat

Vårt pastorat är de fyra församlingarna Brunflo, Lockne, Marieby och Näs med tillsammans ca 15 000 boende och 10 000 medlemmar. Det är nära till Östersund där det mesta finns av det man behöver av service. Närheten till Storsjön, Locknesjön och Näkten, skogar och fjäll ger många goda möjligheter till återhämtning, rekreation och upplevelser. Kommunikationer med tåg, buss och flyg är goda.  

Alla medarbetare är anställda av pastoratet och tjänstgör vid behov i hela pastoratet. Arbetsmiljön är bra och vi arbetar systematiskt för att göra den allt bättre. Det finns en härlig skara ideella medarbetare.  Vi har en väl utvecklad IT-strategi och bra ekonomi. Styrning och ledning i vårt pastorat bygger på tillit och förtroende. Vi söker medvetet skapa en kultur där bl.a. rak återkoppling är en grundsten. Vi delar gärna åsikter med varandra och skapar tillsammans en miljö där det är högt i tak för idéer och nytänkande.

Våra förtroendevalda är målmedvetna och engagerade. Kyrkorådet vill att varje människa som vi möter ska känna sig välkommen, sedd och viktig. De vill de kommande åren bl.a. fokusera på de diakonala behoven i olika åldrar samt kommunikation som mission. 

Mer tid att leva!

Hur är det att bo i Östersund med omnejd? 
Är du präst, bosatt utanför närområdet, och skulle vilja besöka oss och Östersund/ Jämtland för att känna efter hur det skulle vara att flytta hit?
Kontakta i så fall kansliet/kyrkoherden! 

(Vi förstår så klart problematiken med dagens förutsättningar, men är öppna för olika lösningar)

I Östersund kommer du att upptäcka att allt är nära till hands. Det gör att du kan få mer tid över. Till egna intressen, familj och vänner. Du kan cykla eller gå, på några minuter är du på skolan, förskolan – eller ute i naturen.

Läs mer på Östersunds kommuns hemsida: 
https://ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/flytta-till-ostersund.html