Foto: JS Sverige

Torvallas bårtäcke

Bårtäcket i Torvalla delas mellan Heliga Ljusets kyrka och Ängsmokyrkan. Vävt i gröna toner med våg-symboler i guldbrodyr. Konstnärer Ann-Sofie Hemmingsson & Sigrid Grenholm.

Kista med grönt bårtäcke i kyrka
Foto: JS Sverige

Utsökt anpassat till färger och symboler som redan finns i kyrkan. Här i Heliga Ljusets kyrka.

Foto: JS Sverige

Bårtäcket i Torvalla har ett band av vågformationer i guldbrodyr.