Foto: pmb Media & Design

Taizé

Meditativ gudstjänst med korta sånger som upprepas många gånger.

En taizémässa är en mässa (gudstjänst med nattvard) inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Generellt hålls ingen predikan, istället byggs mässan upp kring meditativa sånger, tystnad och textläsning.

Speciellt för en Taizémässa är sjungandet av speciella sånger från Taizé. Sångerna är korta, oftast bara en eller ett par fraser, och sången sjungs flera gånger i följd. Det finns Taizésånger på olika språk, och man sjunger antingen på originalspråket, eller på en översatt variant. Ofta finns även stämmor som vissa kan sjunga om de vill.

I Brunflo pastorat firas normalt Taizémässa18:30 torsdagar jämna veckor i Brunflo kyrka. Men nu är det inte normalt och verksamheten är vilande!