Foto: Linda Mickelsson/IKON

Stöd för dig i sorg

Att mista någon nära är svårt. Det svåra som möter kan ingen annan bära, men det blir mindre tungt när vi delar erfarenheter med andra i en liknande situation. Många upplever att en sådan möjlighet att utbyta tankar och känslor, har varit ett stort stöd i sorgen.

När det inträffar ett dödsfall blir ingenting sig likt. Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Tillsammans pratar vi om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Stödgrupper för barn, unga och föräldrar i sorg samt de som förlorat en nära i suicide.

Kontaktperson i vårt samarbete med Östersund församling: Sjukhusdiakon Carina Grinde tfn. 063-19 50 53

Stödgrupp för dem som har mist sin partner, förälder eller syskon.

Anmälan och information: diakon Maj Gruen Danielsson tfn. 063-140 322 e-post