Foto: PMB Media & Design

Andlig fördjupning

Verksamheten är pausad i väntan på besked från FHM, Folkhälsomyndigheten.

MEDITATION

Torsdag jämna veckor: 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11.
19:30-20:30 i Brunflo kyrka

Detta är en kristen meditationsform inspirerad av za-zen, vilket innebär att sitta sig till stillhet. Det vill säga att med kroppen som instrument stilla sina tankar och därmed närma sig sitt inre djup. En objektlös meditation i tystnad som ger övning i uppmärksam närvaro och utrymme för inre bön. Vi ger oss tid att öppna upp för det gudomliga och lyssna in Guds möjliga närvaro i mitt liv. Kom de gånger du vill och kan.
Ingen vana eller förkunskap behövs, men kom en kvart innan för en kort introduktion om det är första gången.
Ledare: Camilla Gradén
För info: Camilla 072-521 93 41

Foto: Magnus Aronsson/IKON

BIBELMEDITATION OCH LIVSSAMTAL

Torsdag udda veckor: 8/10, 22/10, 5/11, 19/11 och 3/12.
19:30-20:30 i Brunflo kyrka

Vi lyssnar till en bibelberättelse några gånger och låter den sjunka in och tala till oss. Med hjälp av några frågor får vi möjlighet att dela våra tankar och erfarenheter i mötet med texten. Vi lyssnar i förtroende till varandra. Kom de gånger du vill och kan.
Max 8 deltagare. Inget krav på anmälan, med de som har anmält sig har förtur. Ring eller sms:a Camilla på 072-521 93 41
Ledare: Camilla Gradén och Maj Gruen Danielsson
För info: Camilla 072-521 93 41

KVÄLLSMÄSSA

18:30 i Brunflo kyrka

Inled gärna kvällen med att delta i mässan. En enkel gudstjänst med nattvard, c:a 30-40 minuter. En möjlig förberedelse till efterföljande meditation eller bibelsamtal. Därefter en kort paus innan meditationen eller bibelsamtalet börjar 19:30