Påsk.
Foto: pmb Media & Design

Påskens gudstjänster 2021

Påskens gudstjänster är även i år påverkade av Corona-pandemin. Öppna gudstjänster har en begränsning på 8 besökare och kräver anmälan. Vissa gudstjänster sänds även via Facebook och hemsidan. Se nedan. Informationen här kan komma att ändras med kort varsel och uppdateras löpande.

PÅSKEN ÄR KYRKANS STÖRSTA HELG. VI FIRAR ATT JESUS BESEGRAR DÖDEN.

En liten guide genom påsken och dess delar.

Palmsöndagen 28 mars

Vägen till korset. Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. Då berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

11:00 Mässa i Lockne kyrka.
Anita Jonsson och Mirella Sarp. Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 335 eller SMS 073-078 36 25 och invänta bekräftelse!

15:00 Mässa i Heliga Ljusets kyrka.
Tom Liveskär och Lisa Eriksson. Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 351 eller SMS 076-104 96 18 och invänta bekräftelse!

15:00 Digital gudstjänst i Heliga Ljusets kyrka.
Förinspelad gudstjänst som redigeras och sänds via vår Facebooksida samtidigt som den öppna mässan.

Dymmelonsdag 31 mars

Inga planerade gudstjänster i år.

SKÄRTORSDAG 1 APRIL

Det nya förbundet. Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna.

18:00 och 19:30 Skärtorsdagsmässa. Brunflo kyrka.
Camilla Gradén och Anna Tirén. Stråkmusik av Pergolesi. Annika Bergström, Anna Tirén, Örjan Mattson, Börje Hansson och Lena Lilja. Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 321 eller SMS 072-521 93 41 och invänta bekräftelse! 

18:00 Skärtorsdagsmässa. Heliga Ljusets kyrka.
Tom Liveskär och Lisa Eriksson. Jeanette Leijon medverkar på sång.
Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 351 eller SMS 076-104 96 18 och invänta bekräftelse!

18:00 Skärtorsdagsmässa. Lockne kyrka.
Olof Roos och Elin Nilsson. Musikmedverkan av Mariann Nilsson, fiol.
Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 361 eller SMS 073-052 23 88 och invänta bekräftelse!

19:00 Skärtorsdagsmässa. Näs Kyrka.
Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin. Max 8 besökare. 
Anmäl på tfn 063-140 301 eller SMS 076-104 96 17 och invänta bekräftelse!

Korset. Korset är det främsta kristna tecknet. Det visar på hur stor Guds kärlek är till oss människor. Gud går i döden för vår skull. Genom korset besegras ondskan och vi blir försonade med Gud.

LÅNGFREDAG 2 APRIL

11:00 Ekumenisk långfredagsgudstjänst. Equmenia/Missionskyrkan. Bäckvägen 4, nedanför järnvägen. I samverkan mellan Equmeniakyrkan, EFS och Svenska kyrkan. Max 8 besökare! Anmäl på tfn 063-140 321 eller
SMS 072-5219341 och invänta bekräftese.
Missionskyrkan bjuder in till Zoom meeting från 10:30:

https://us02web.zoom.us/j/86370256934

Meeting ID: 863 7025 6934

15:00 Långfredagsgudstjänst. Marieby kyrka.
Camilla Gradén och Mirella Sarp. Lovisa Wangby, cello och Emmeli Jonsson, flöjt. Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 321 eller SMS 072-521 93 41 och invänta bekräftelse!

15:00 Digital Långfredagsgudstjänst. Marieby kyrka.
Förinspelad gudstjänst som redigeras och sänds via Facebooksida och vimeo via vår hemsida samtidigt som den öppna gudstjänsten.

PÅSKAFTON 3 APRIL

Sent på påskaftonskvällen kan ibland uppståndelsen börja firas men oftast sker det i en tidig påskmässa, kanske redan i gryningen. Oavsett när påskdagens gudstjänst startar är den ett uttryck för stor glädje.

23:30 Påsknattsmässa. Brunflo kyrka.
Olof Roos, Tom Liveskär och Elin Nilsson. Sång av Anna-Karin Sundberg, Marie Markusson, Patrik Pettersson och Rolf Jonsson. Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 361 eller SMS 073-052 23 88 och invänta bekräftelse!

PÅSKDAGEN 4 APRIL

Kristus är uppstånden. Den tredje dagen efter han dött uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

08:30 Påskotta. Näs Kyrka.
Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin. Efter gudstjänsten äter vi god sill- och äggfrukost tillsammans. Max 8 besökar. Anmäl på tfn 063-140 301 eller SMS 076-104 96 17 och invänta bekräftelse!

11:00 Digital Påskotta. Näs kyrka.
Morgonens gudstjänst spelas in och sänds i sin helhet via vår Facebooksida.

15:00 Mässa. Heliga Ljusets kyrka.
Tom Liveskär och Lisa Eriksson. Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 351 eller SMS 076-104 96 18 och invänta bekräftelse!

ANNANDAG PÅSK 5 APRIL

Möte med den uppståndne! Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.

11:00 Emmausmässa. Heliga Ljusets kyrka.
Camilla Gradén och Mirella Sarp. Max 8 besökare. Anmäl på tfn 063-140 321 eller SMS 072-521 93 41 och invänta bekräftelse!