Påsk.
Foto: pmb Media & Design

Påskens gudstjänster 2020

Påskens gudstjänster är i år påverkade av Corona-pandemin. Informationen här kan komma att ändras med kort varsel och uppdateras löpande.

PÅSKEN ÄR KYRKANS STÖRSTA HELG. VI FIRAR ATT JESUS BESEGRAR DÖDEN.

En liten guide genom påsken och dess delar.

Palmsöndagen 5 april

Vägen till korset. Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. Då berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

11:00 Gudstjänst. Brunflo kyrka.
Tom Liveskär och Lisa Eriksson.

11:00 Gudstjänst med små och stora. Lockne kyrka.
Erik-Oscar Oscarsson och Elin Nilsson.

15:00 Gudstjänst med små och stora. Marieby kyrka.
Erik-Oscar Oscarsson och Elin Nilsson.

15:00 Mässa. Heliga Ljusets kyrka, Torvalla. 
Tom Liveskär och Lisa Eriksson.

Dymmelonsdag 8 april

08:15 Morgonmässa. Heliga Ljusets kyrka, Torvalla.
Tom Liveskär och Lisa Eriksson.

08:30 Morgonmässa. Brunflo församlingsgård.

SKÄRTORSDAG 9 APRIL

Det nya förbundet. Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna.

18:00 Skärtorsdagsmässa. Heliga Ljusets kyrka - FLYTTAD.
På grund av rådande omständigheter är gudstjänsten flyttad till Brunflo kyrka 18:30

18:30 Skärtorsdagsgudstjänst. Brunflo kyrka.
På grund av rådande omständigheter firar vi inte mässa denna skärtorsdag utan gudstjänst. Christin Nygren Sundvisson och Anna Tirén. Musik Sara Holmlund.

19:00 Skärtorsdagsgudstjänst. Lockne kyrka.
På grund av rådande omständigheter firar vi inte mässa denna skärtorsdag utan gudstjänst. Rakel Radu, violin och Mattias Refsnes, trombon. Erik-Oscar Oscarsson och Mirella Sarp.

Korset. Korset är det främsta kristna tecknet. Det visar på hur stor Guds kärlek är till oss människor. Gud går i döden för vår skull. Genom korset besegras ondskan och vi blir försonade med Gud.

LÅNGFREDAG 10 APRIL

11:00 Långfredagsgudstjänst. OBS Brunflo kyrka.
Gemensamt Svenska kyrkan, EFS och Equmenia. Elin Nilsson och Anna Tirén medverkar med fiol och piano. Erik-Oscar Oscarsson och Anna Tirén.

Långfredagsgtj. Marieby k:a FLYTTAD TILL BRUNFLO KYRKA 11:00
På grund av rådande omständigheter är gudstjänsten flyttad till Brunflo kyrka. OBS tiden 11:00

PÅSKAFTON 11 APRIL

Sent på påskaftonskvällen kan ibland uppståndelsen börja firas men oftast sker det i en tidig påskmässa, kanske redan i gryningen. Oavsett när påskdagens gudstjänst startar är den ett uttryck för stor glädje.

Inga gudstjänster hos oss på påskafton 2020

PÅSKDAGEN 12 APRIL

Kristus är uppstånden. Den tredje dagen efter han dött uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

11:00 Påskdagsmässa. Näs kyrka - FLYTTAD TILL BRUNFLO KYRKA.
På grund av rådande omständigheter flyttas denna gudstjänst till Brunflo kyrka.

11:00 Påskdagsgudstjänst. Brunflo kyrka. 
På grund av rådande omständigheter firar vi inte mässa denna påskdag utan gudstjänst.  Flygelhorn Ingela Olsson. Tom Liveskär och Anna Tirén.

ANNANDAG PÅSK 13 APRIL

Möte med den uppståndne! Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.

15:00 Inställd gudstjänst. Heliga Ljusets kyrka, Torvalla.
På grund av smittorisk så kommer den annonserade mässan att ersättas med klockringning aktuell tid.  Info: Tom Liveskär 063-140 351