Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Påskens gudstjänster 2018

Påskens gudstjänster i våra kyrkor och gudstjänstlokaler.

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrar döden.

En liten guide genom påsken och dess delar.

Palmsöndagen 25 mars

Vägen till korset. Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. Då berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

11:00 Bygudstjänst. Hos Britta och Bengt Jonasson, Ångstav 73, Lassbyn.
Leif Jarlbjörn och Astrid Domino. Fasteinsamling.

18:00 Gudstjänst. Heliga Ljusets kyrka, Torvalla.
Christin Nygren Sundvisson och Anna Tirén.

Skärtorsdag 29 mars

Det nya förbundet. Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna.

18:00 Skärtorsdagsmässa. Heliga Ljusets kyrka, Torvalla.
Tom Liveskär och Hans-Erik Sundström.

18:00 Skärtorsdagsmässa. Näs kyrka.
Camilla Gradén och Lena Severin.

19:00 Skärtorsdagsmässa. Brunflo kyrka.
Christin Nygren Sundvisson och Anna Tirén.

19:00 Skärtorsdagsmässa. Lockne kyrka.
Jesper Watanen och Astrid Domino. Locknekören, Mariann Nilsson.

Korset. Korset är det främsta kristna tecknet. Det visar på hur stor Guds kärlek är till oss människor. Gud går i döden för vår skull. Genom korset besegras ondskan och vi blir försonade med Gud.

Långfredag 30 mars

11:00 Långfredagsgudstjänst. Gärde bönhus.
Gemensam med EFS, Missionskyrkan och Svenska kyrkan i Brunflo. Christin Nygren Sundvisson och Anna Tirén. Körsång, Sven-Erik Olsson. Servering.

15:00 Långfredagsgudstjänst. Ängsmokyrkan.
Tom Liveskär och Hans-Erik Sundström.

15:00 Långfredagsgudstjänst. Marieby kyrka.
Jesper Watanen och Lena Severin. Sångkvartett: Anna Tiren, Lena Severin, Magnus Skårstedt och Sven-Erik Olsson

Påskafton 31 mars

Sent på påskaftonskvällen kan ibland uppståndelsen börja firas men oftast sker det i en tidig påskmässa, kanske redan i gryningen. Oavsett när påskdagens gudstjänst startar är den ett uttryck för stor glädje.

23:00 Påsknattsmässa. Brunflo kyrka.
Christin Nygren Sundvisson och Anna Tirén. Mattias Refsnes spelar trombon.

Påskdagen 1 april

Kristus är uppstånden. Den tredje dagen efter han dött uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

11:00 Påskdagsmässa. Heliga Ljusets kyrka.
Tom Liveskär och Hans-Erik Sundström.

11:00 Påskdagsgudstjänst. Näs kyrka.
Jesper Watanen och Lena Severin. Påskkören med sångare från Brunflo och Södra Jämtlands pastorat. Solister Anders Heden och Maria Noreborg. Malena Lundefalk, Anders Nilsson och Anna Tirén.

18:00 Påskdagsgtj i Arådalens kapell.
I samverkan med Södra Jämtlands pastorat, samma personal och ordning som gudstjänsten ovan..

Annandag påsk 2 april

Möte med den uppståndne! Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.

18:00 Emmausmässa. Heliga Ljusets kyrka.
Tom Liveskär och Anna Tirén.