Meny

Påskens gudstjänster 2019

Påskens gudstjänster i våra kyrkor och gudstjänstlokaler.

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrar döden.

En liten guide genom påsken och dess delar.

Palmsöndagen 14 april

Vägen till korset. Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. Då berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

11:00 Mässa med små och stora. Heliga Ljusets kyrka, Torvalla
Tom Liveskär och Hans-Erik Sundström.

11:00 Gudstjänst. Näs kyrka.
Sofia Lewerentz och Lena Severin. Näskören medverkar.

18:00 Gudstjänst. Brunflo kyrka.
Tom Liveskär och Hans-Erik Sundström.

Skärtorsdag 18 april

Det nya förbundet. Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna.

11:30 Skärtorsdagsmässa. Hemgården, Näs.
Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin

18:00 Skärtorsdagsmässa. Heliga Ljusets kyrka. 
Tom Liveskär och Hans-Erik Sundström.

18:00 Skärtorsdagsmässa. Näs kyrka. 
Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin

19:00 Skärtorsdagsmässa. Brunflo kyrka.
Camilla Gradén och Anna Tirén. FaSoLaTi-kören medverkar.

19:00 Skärtorsdagsmässa. Lockne kyrka.
Jesper Watanen och Mirella Sarp Gudstjänst med nattvard, Locknekören medverkar.

Korset. Korset är det främsta kristna tecknet. Det visar på hur stor Guds kärlek är till oss människor. Gud går i döden för vår skull. Genom korset besegras ondskan och vi blir försonade med Gud.

Långfredag 19 april

11:00 Långfredagsgudstjänst Equmenia-/Missionskyrkan.
Medverkande från Svenska kyrkan, Equmenia-/ Missionskyrkan och EFS. Sofia Lewerentz och Anna Tirén. 

15:00 Marieby kyrka.
Jesper Watanen och Elin Nilsson.

Påskafton 20 april

Sent på påskaftonskvällen kan ibland uppståndelsen börja firas men oftast sker det i en tidig påskmässa, kanske redan i gryningen. Oavsett när påskdagens gudstjänst startar är den ett uttryck för stor glädje.

Inga gudstjänster hos oss på påskafton 2019

Påskdagen 21 april

Kristus är uppstånden. Den tredje dagen efter han dött uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

11:00 Påskmässa med kör och fest efteråt. Brunflo kyrka.
Fest efteråt i församlingsgården med smörgåstårta, kaffe och kaka. Brunflokören. Anna Tirén, körledare. Mirella Sarp, organist. Camilla Gradén och Jesper Watanen, präster.

11:00 Påskdagsmässa. Heliga Ljusets kyrka, Torvalla.
Sofia Lewerentz och Hans-Erik Sundström. Åsa Sjöberg Björk, blockflöjt medverkar. Festlig påskfika med smörgåstårta kaffe och kaka. 

Annandag påsk 22 april

Möte med den uppståndne! Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.

18:00 Gudstjänst. Brunflo kyrka.
Camilla Gradén och Anna Tirén.