Om kyrkogårdsförvaltningen

Det finns tider i livet som tyvärr är oundvikliga. En kär anhörig avlider och i samband med det uppstår en ny obekant situation. Vi på Brunflo kyrkogårdsförvaltning finns bland annat här för att hjälpa till och underlätta med praktiska sysslor i en stund som denna. Vår målsättning är att det ska kännas rofyllt att besöka våra begravningsplatser. Det är vår förhoppning att våra begravningsplatser även ska fungera som vackra parker, dit man kan komma för en avkopplande promenad.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten inom Brunflo pastorat. I uppdraget ingår även att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen. Det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att begravningsplatserna inte bara är tillgängliga utan även upplevs som välskötta och rofyllda.

Inom Brunflo pastorat finns 6 kyrkogårdar/begravningsplatser:
Brunflo-, Lockne-, Marieby-, Näs gamla- och Näs nya kyrkogård samt Torvalla begravningsplats. Begravningshuvudmännen ansvarar för att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla boende i Sverige, oavsett religiös övertygelse. Muslimsk begravningsplats finns på Östra kyrkogården i Östersund.

 

Medmänsklighet – en självklarhet för vår personal.

Människor berörs ofta starkt av kyrkogårdsmiljön. Ambitionen i vårt dagliga arbete är att våra kyrkogårdar ska förmedla stillhet, tröst och hopp – och samtidigt skänka ögat njutning. Våra medarbetare spelar en viktig social roll för våra besökare.

Begravningsavgiften

Oavsett om man är medlem i svenska kyrkan eller inte betalar alla en obligatorisk begravningsavgift. Avgiften betalas via skattsedeln. Begravningsavgiften täcker:

  • Kostnad för gravplats i 25 år
  • Gravöppning
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett med undantag för transporter för gravsättning utanför huvudmannens område
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoft
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Underhåll av kulturgravar
  • Personalkostnader inom begravningsverksamheten
  • Kostnader för maskiner och byggnader som tillhör verksamheten

Begravningsavgiften är ca 25 öre per intjänad hundralapp. Begravningsavgiften är samma för alla kyrkliga huvudmän i Sverige.