Rött trähjärta på tråd av läder.
Foto: IKON

Information med anledning av Corona

Begränsningen på 8 personer vid en sammankomst gäller EJ begravningar. Där gäller i stället 20 personer, personal undantagna.

Aktuellt 17 november:

Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Remissinstanserna får nu till den 19 november kl. 15 på sig att svara på remissen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut så snart som möjligt.

– Dagens besked, om förslag på markant sänkt deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och att undantaget för serveringsställen tas bort, är en tydlig signal till hela samhället om vad som bör gälla framöver. Det kommer att bli en prövande period. Situationen kräver stora uppoffringar av var och en av oss, och av samhället som helhet. Men gör vi gemensamma uppoffringar så räddar vi liv, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Svenska kyrkan yttrar sig om regeringens förslag om förbud mot allmänna sammankomster:

Svenska kyrkan föreslår i sitt yttrande till regeringen att begravningar undantas från bestämmelsen om max åtta deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället föreslås att taket blir 20 deltagare exklusive medverkande. Regeringen väntas fatta beslut inom kort.

Regeringen beviljar detta undantag och tillåter max 20 deltagare.