Sommarblomster. Ängsmark. Vattendrag och skog. Locknebygden.
Foto: Hans-Åke Grinde

Midsommargudstjänst i Löfsåsen

Lördag 26 juni 14:30 Vid regn är antalet besökare starkt begränsat.

Olof Roos och Elin Nilsson.

Henrik Wikström och Ola Rörborn medverkar med fiol-spel.

Medtag kaffekorg! 

Vid regn är platserna starkt begränsade därför behöver ni anmäla närvaro.

Boka plats här eller ring till kansliet för hjälp.

Midsommardagen 26 juni 14:30
Löfsåsen, Lockne församling

Info: Olof Roos 063-140 361