Foto: Hans-Åke Grinde

Ingen Drop In-vigsel i Marieby kyrkoruin 2021 heller!

När vi ställde in Drop In-vigseln 2020 så hade vi förhoppningar om att kunna erbjuda det sommaren 2021 men det blir inte så.

Rekommendationen är att undvika samlingar när detta inte är nödvändigt gör att vi väljer att även i år ställer in det planerade eventet.

Foto: Storsjöyran

2021 blev ännu ett pausår men vi förväntar fortsättning av vårt tidigare, fleråriga samarbete med Storsjöyran i marknadsföringen av Drop In-vigsel i Marieby kyrkoruin nästa år 2022.

Vi välkomnar giftassugna lördag 30 juli 2022!