Brunflo kyrka renoveras

Under sommaren 2020 ska skiffertaket läggas om. Fasad mot öster med sakristia skall putslagas och målas. Övriga fasader och fönster skall renoveras 2021.

Brunflo kyrkas milstolpar

Brunflo kyrka invigdes 1 november 1775. Den byggdes på samma plats där det redan på 1100-talet fanns en korskyrka tillägnad Sankt Olof. Den medeltida kyrkan hade formen av en korskyrka med tvärskepp som sträckte sig genom kyrkan i syd-nordlig riktning. Strax söder om kyrkan byggdes troligen vid samma tid kastalen som fortfarande finns kvar.

Rekonstruerad plan av den medeltida kyrkan av Sven Häggbom 1916
 • 1100 tal
  Brunflo medeltida kyrka uppförs.
 • 1770-1771
  Den medeltida kyrkan rivs.
 • 1774-1777
  Ny kyrkobyggnaden uppfördes av stiftsbygg-mästare Daniel Petersson Hagman och Pehr Hagmansson. 
 • 1792
  Tillbyggnad av sakristian under ledning av stiftets överbyggmästare Simon Geting.
 • 1915
  Spåntaket ersattes med skiffer.
 • 1954
  Putslagning av fasader.
 • 1974-1976
  Fasaderna målades med akrylatfärg.
 • 2000
  Fönster, dörrar och vindskivor målades.
 • 2007
  Målningsbättring av fasader samt målning av bogårdsmuren med akrylatfärg.

 

BESTÄLLARE: Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat med delfinansiering från Härnösands stift.

PROJEKTÖR: David P Konsult AB, Vintish Consulting AB

BYGGLEDARE: TB projektledning AB

KONTRAKTERAD ENTREPRENÖR: Takskifferspecialisten AB

UNDERENTREPRENÖR: Stål & Fasad AB
Jämtställningar AB
Frösö Byggnadsplåtslageri AB

ANTIKVARISK MEDVERKAN: Stiftelsen Jamtli

Under arbetet i sommar kommer kyrkan att vara omgiven av ställningar på alla sidor. Foto: Hans-Åke Grinde