Foto: Hans-Åke Grinde

Näs kyrkogård

Uppdelad på två, den äldsta vid Näs kyrka och den yngre 500 meter i västlig riktning.

Den äldsta kyrkogården i Näs församling, Fåker samhälle ligger alltså runt kyrkan, som byggdes ????

Nya kyrkogården, som den kallas i folkmun, ligger på lagom processionsavstånd i västlig riktning från kyrkan. Ett begravningsfölje bruka gå sträckan, som är lätt nedförsbacke, på ungefär 5 minuter.

I anslutning till den nya kyrkogården finns en Askgravlundsom invigdes juli 2016.

Runt kyrkan i Näs ligger den äldsta kyrkogården med gravkvarteren K och GU. Foto: Hans-Åke Grinde
Näs "nya" kyrkogård ligger 300 meters nedförsbacke i västlig riktning från kyrkan. Foto: Hans-Åke Grinde
Ingång till Näs "Nya" kyrkogård med gravkvarter A, B, E och NU. Askgravlunden ligger till höger utanför bilden. Foto: Hans-Åke Grinde