Sommarjobbande ungdomar är Sommarspelmanslaget. Musik i Ängsmokyrkan.
Foto: Hans-Åke Grinde

Musikevenemang i och runt våra kyrkor

Kyrkor är fantastiska lokaler, även för musikevenemang.

Genom tiderna har våra kyrkor fungerat som samlingslokaler för mer än kyrklig verksamhet. Det har, i många fall, varit den enda lokalen där större samlingar kunde hållas inomhus.

Nu har mycket av detta ändras men kyrkorna används fortfarande till mycket mer än gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Förutom skolavslutningar är musikevenemang nog den verksamhet som dominerar. Svenska kyrkan arrangerar själv många musikevenemang, speciellt på sommaren, men vi hyr även ut våra kyrkor till andra arrangörer. Vill du arrangera något i våra kyrkor så vänd dig till Svenska kyrkans kansli i Brunflo 063-140 300

Musik i Sommarkväll 2021

samarbetspartner i Kultur

Foto: sensus

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. sensus.se