Foto: Hans-Åke Grinde

Marieby kyrkogård

Kyrkogården ligger vid kyrkan, mitt emot Marieby skola i Fugelsta.

Kyrkogård, sommar, kyrktorn i bakgrunden.
Foto: Hans-Åke Grinde
Askgravplatser. Tre ljusa stenpelare med plats för namnplakett för varje gravsatt. Foto: Hans-Åke Grinde