Meny

Marieby församling

På södra sidan av Brunfloviken i Storsjön ligger Marieby församling utlagd i det bördiga landskapet.Besöksadress Fugelsta 144. Mitt över vägen från Marieby skola.

Vi ingår i Lockne, Marieby och Näs arbetslag

Birgitta Engström

Birgitta Engström

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Vaktmästare, Lockne/Marieby/Näs

Anna Hansander

Anna Hansander

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingsassistent

Erik-Oscar Oscarsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Präst

Praba Singham

Praba Singham

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakoniassistent, Torvalla

Jesper Watanen

Jesper Watanen

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Präst

Miriam Westerblom

Miriam Westerblom

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingsassistent

Helene Ångström

Helene Ångström

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingspedagog