Foto: IKON

Marieby barnkör

Verksamheten INSTÄLLD till vidare.

Från åk F-3

Övningstid: Onsdagar 13:20-14:00
Plats: Mariagården, vid Marieby kyrka

Vi sjunger och utvecklar våra röster.
Vi medverkar i gudstjänster några gånger per år.

Körstart 2 september.

Ledarna hämtar och lämnar på skolan.

Välkomna att vara med!

Aldrig deltagaravgift i kyrkans körer!

Ledare är:

Anna Hansander

Anna Hansander

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingsassistent

Mer om Anna Hansander

Församlingsassistent, Lockne, Marieby & Näs.

Elin Nilsson

Elin Nilsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Musiker, Lockne, Marieby

Mer om Elin Nilsson

Musiker i Lockne/Marieby. Arbetsrum i Lockne Sockenstuga.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se