Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkoval 2017 i Brunflo pastorat

Den 17:e september 2017 är det kyrkoval för Svenska kyrkan. Är du medlem så får du rösta. Gör din röst hörd.

Nu kan ni se informationsblad, tidningsannonser, församlingstidningar, radio- och TV-reklam. Till vår hjälp har vi dessutom fotbollsspelaren Dennis Widgren, ÖFK som också syns i marknadsföringen.

Foto: Nils-Erik Olausson

Allt valmaterial har kommit till kansliet i Brunflo. Det är tusentals valkuvert, brevröstpaket och otaliga röstsedlar till de tre olika valen vi kommer att genomföra 3:dje söndagen i september.

Röstkorten ska ha ut till alla röstberättigade i slutet av augusti (saknar du ditt så vänd dig till kansliet för hjälp med dubblettröstkort) och förtidsröstningen startade måndag 4 september.

Tre val skall göras:

Kyrkofullmäktige - det lokala valet som gäller det egna pastoratet. De valbara finns under respektive länk längre ner på sidan.

Stiftfullmäktige - det regionala valet som gäller stiftet. I Sverige finns 13 stift, och vi tillhör Härnösand stift.

Kyrkomötet - på riksnivå. 251 ledamöter från hela Sverige. "Svenska kyrkans riksdag"

Tre olika möjligheter att rösta.  Välj det som passar dig.

  1. Rösta före valdagen 17 september i någon av Svenska kyrkans expeditioner i hela Sverige. Startar 4 september.
  2. Brevrösta med material du kan hämta på Svenska kyrkans expeditioner från och med 4 september.
  3. Rösta under valdagen 17 september i de röstlokaler som står på ditt röstkort.

 

Vilka finns att rösta på till kyrkofullmäktige i Brunflo pastorat?

Socialdemokraterna   Centerpartiet   FÖR KYRKANS BÄSTA

 

VILKA KAN JAG RÖSTA PÅ I KYRKOVALET?
Du hittar alla kandidater och nomineringsgrupper genom att klicka på nedanstående länk.

Vilka finns att rösta på till stift och kyrkomöte?

Skriv in ditt postnummer så kommer du automatiskt till rätt församling.

För förtids- och kvällsröstning kan Du rösta på vardagar samt lördag 9 och 16 september, från den 4 till och med valdagen 17 september på särskilt inrättad röstningslokal i pastoratets kansli, Kyrkvägen 31. Vid kansliets övriga öppettider är valurnorna ej tillgängliga.

Här kan du också hämta paket för brev- och budröstning.

Svenska kyrkans kansli i Brunflo. Kyrkvägen 31. Foto: Hans-Åke Grinde

 

Röstningstider: Må – Fr 13:00 – 16:00 Lö 9 & 16 sept 11:00 – 14:00

Röstning på kvällstid: On 6 och 13 sept 17:00 – 20:00

Röstning på valdagen: Sö 17 sept 14:00-18:00

Under valdagen, den 17 september, så är det följande som gäller för röstning i Brunflo pastorat:
Uppgifterna finns också på ditt röstkort:

Församlingsgården Brunflo 
9:00 – 11:00, 12:00 – 20:00

Heliga ljusets kyrka, Torvalla
9:00 – 11:00, 12:00 – 20:00

Sockenstugan vid Lockne kyrka
9:00 – 11:00, 12:00 – 20.00

Mariagården i Marieby
9:00 – 14:00, 15:00 – 20:00

Församlingshemmet i Näs
9:00 – 11:00, 12:00 – 20:00

Svenska kyrkans kansli vid Brunflo kyrka
14:00 - 18:00

Samt särskild röstningslokal Ängsmokyrkan, Torvalla
14:00 – 18:00