Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kristen djupmeditation

En ordlös meditation för att stilla oss och öppna upp för det gudomliga i tystnaden.

Under vintern erbjuder vi dig som är nyfiken och söker andlig fördjupning att pröva Kristen djupmeditation. Detta är en meditationsform inspirerad av zazen som innebär att sitta sig till stillhet. Det vill säga att med kroppen som instrument stilla sina tankar och därmed närma sig sitt inre djup. 

En objektlös meditation i tystnad som ger övning i uppmärksam närvaro och utrymme för inre bön. En väg att lyssna in Guds möjliga närvaro i mitt liv.

Varannan vecka ger vi tid för den ordlösa meditationen för att stilla oss och öppna upp för det gudomliga i tystnaden.

Före Kristen djupmeditation firar vi Taizémässa i Brunflo kyrka 18:30 Foto: pmb Media & Design

Ingen vana eller förkunskap behövs.

Brunflo kyrka torsdag jämna veckor: 1/10, 15/10 och 29/10 19:30
Kristen meditation, Za-zen-inspirerad - att sitta sig till stillhet.

Brunflo kyrka torsdag udda veckor: 8/10 och 22/10 19:30
Bibelmeditation och livssamtal

Ledare och info: Camilla Gradén 063-140 321

18:30 Mässa i taizéton. En enkel gudstjänst med nattvard, c:a 30 minuter. En bra ingång till efterföljande meditation, för de som önskar.

Camilla Gradén

Camilla Gradén

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Präst, Brunflo

Mer om Camilla Gradén

Präst. Brunflo.