Konfirmation

Att vara konfirmand är att ge sig ut på en resa och få byta synvinkel på livet. Det kan vara en fysisk resa till en annan plats, men det kan också vara en inre resa där vi tillsammans och enskilt funderar kring livets stora frågor. Våra grupper har olika upplägg för att passa ungdomarnas förutsättningar och behov. Hoppas du hittar något som passar just dig!

Visst har du som de flesta andra funderat över livets stora frågor!?
Varför finns vi till? Vad händer efter döden? Vad är kärlek? Vad/vem/hur är Gud? Kan man tro på något som vi kanske inte kan se?

Kanske har du funnit svar, kanske inte. Frågorna följer med oss hela livet och svaren förändras med åren. Dina föräldrar har säkert tänkt likadant. Någon gång i livet är det bra att få stanna upp lite, och fundera kring meningen med allt.

Det är därför som Svenska kyrkan varje år bjuder in ungdomar till konfirmationsgrupper. Det är särskilt de som går i åk 8 som, tillsammans med nya och gamla vänner, får tillfälle att fråga, diskutera, fundera och på olika sätt gå djupare in på frågorna som följer oss alla.

FOLDER OCH ANMÄLAN

Vi skickar ut informationsfoldern under juni och sista anmälningsdag kommer att vara 31 augusti. 

Men håll utkik här för vi lägger ut information om våra grupp-alternativ efter hand. Så även om inte anmälningen kommer öppna förrän i augusti kommer du kunna läsa och fundera under sommaren på vad som skulle kunna passa dig. Har du frågor så kontakta någon av nedanstående konfirmandsamordnare så svarar vi så gott vi kan.

Om man är äldre än 15 år?

Vi bjuder nu in elever som är födda 2007 och/eller ska börja årskurs åtta. Men även du som är äldre är välkommen att vara med!

Man kan konfirmera sig när som helst efter 15 års ålder. Det som krävs är att du är döpt och inte tidigare konfirmerad. Är du inte döpt så kan du så klart bli det, oavsett ålder. För dig som är döpt och äldre än 15 år finns olika alternativ till konfirmation. Hör av dig till kansliet om du vill veta mer!
Tfn: 063-140 300  E-post till kansliet.

Konfirmandsamordnare

Peter Alvebro

Peter Alvebro

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Peter Alvebro

Församlingspedagog. Arbetsrum i Brunflo församlingsgård.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se