barn som pysslar samt fikar i en skog
Foto: Christina Mäkelä

Juniorer Torvalla

Verksamheten INSTÄLLD till vidare.

Juniorer hösten 2020

Målsättningen är att skapa en verksamhet som ger deltagarna utmaningar och upplevelser, få fundera över livsfrågor och även låta kreativiteten och fantasin få utlopp. Vi kommer att försöka vara utomhus en del beroende på väder.

Vi träffas på följande tisdagar i Heliga Ljusets kyrka 16:00-17:30 
(uppehåll för röda dagar)

Vi bjuder på mellanmål. Verksamheten är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Ingen anmäl nödvändig nu.

Frågor kan ställas till:

Mats Axelsson

Mats Axelsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Församlingspedagog

Mer om Mats Axelsson

Församlingspedagog. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Kristina Kojan

Kristina Kojan

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Diakoniassistent

Mer om Kristina Kojan

Församlingsassistent. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se