Tre kandidater som representerar FÖR KYRKANS BÄSTA. Tina Mariana Goldmann, Olov Hansander och Elizabeth Gunnmo.
Foto: Hans-Åke Grinde

För Kyrkans Bästa

En engagerad, helt partipolitiskt obunden grupp i Brunflo pastorat.

Som förtroendevalda vill vi, i förtroendefullt samarbete med kyrkans personal, verka för:

• att kyrkan ska vara en plats för tro och livsfrågor, arbetet ska präglas av kristen tro och övertygelsen om alla människors lika värde,

• att meningsfulla gudstjänster och mötesplatser ska erbjuda församlingsborna möjlighet att stanna upp, uppleva gemenskap, finna stillhet, ny kraft och glädje,

• att församlingarna ska prioritera verksamhet för barn och ungdomar,

• att församlingarna genom det diakonala arbetet ska finnas till hands när människor drabbas av sorg, svåra problem eller i andra situationer behöver medmänsklig stöttning och hjälp,

• att kyrkan ska bedriva en aktiv musikverksamhet för alla åldrar, engagera lokala förmågor och vara en naturlig del i bygdens musikliv.

• att kyrkan ska vara en lyhörd traditionsbärare som samlar oss vid de stora högtiderna och hjälper familjer att skapa minnesvärda stunder omkring livets viktiga händelser som dop, vigslar och avskedstaganden,

• att du ska känna att du har en plats, är värdefull och efterlängtad, i kyrkans gemenskap,

• att församlingsborna blir intresserade för kyrkans verksamhet och att fler blir engagerade som ideella i arbetet.

För kyrkan bästa

1. Elizabeth Gunnmo, Brunflo

2. Mariann Nilsson, Tandsbyn

3. Sesel Ekvärn, Brunflo

4. Olov Hansander, Singsjön

5. Tina Mariana Goldmann, Fåker

6. Roland Persson, Tandsbyn

7. Anna Elisabet Edvinsson, Brunflo

8. Pia Bergman, Brunflo

9. Annemari Mähler, Brunflo

10. Bengt Ålkils, Torvalla

11. Bengt Erik Eriksson, Torvalla

12. Sven Erik Olsson, Brunflo

13. Bo Karlsson, Torvalla

14. Sassa Tumegård, Tandsbyn