Ett glatt barn i dopklänning.
Foto: PMB Media & Design

Dopbeställning

Med det här formuläret kan du fylla i dina önskemål i lugn och ro, när du kan och vill.

Uppgiftslämnare För fortsatta kontakter behöver du fylla i dessa fält:

Vem skall döpas? Här anger du uppgifter om barnet som skall döpas. Om anmälan gäller flera barn så fyll i ett formulär för varje barn. I fältet övrigt längst ner kan du då ange att de "hör ihop".

Sammankomst efter dopet Vid många dop kommer fler människor än vad familjen kan ta emot i hemmet. Då kan man låna lokal av oss för "dopkaffe". Ange nedan om du önskar låna lokal och skriv också om det är ett krav för att kunna boka dop

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER Här kan du ange önskemål, ställa frågor eller ge oss information du tycker vi behöver veta.