en diakon samtalar med ett barn
Foto: Hans-Åke Grinde

Diakonipersonal

Diakoner är som kyrkans socialarbetare. Här presenteras våra diakoner och diakoniassistenter.

Diakoner är som kyrkans socialarbetare. De har samtal, både i grupp och enskilt. Andakter på äldreboenden. Möta föräldrar på öppet kyrkis och barn och ungdomar i kyrkans verksamheter eller på fritidsgården. Öppna verksamheter för vuxna daglediga. Arbete med nyanlända och asylsökande. De ansvarar också för fondmedel som kan delas ut till dig som behöver ekonomiskt stöd.

Diakoniassistenterna är inte vigda diakoner, men jobbar ändå med liknande uppgifter som diakonerna.

Diakoner (Bokstavsordning, Efternamn)

    Diakoniassistenter (Bokstavsordning, Efternamn)

      Vill du utbilda dig till diakon? Klicka på bilden och läs mer!