Foto: Hans-Åke Grinde

Brunflo kyrkogård

Pastoratets äldsta och största kyrkogård. Den har flera delar, en vid Brunflo kyrka och övriga hopflätade knappt 100 meter väster därom.

Entrén till i första hand kvarter M och L nordost om gravkapellet. Foto: Hans-Åke Grinde
Grinden med 1932 leder i första hand in till kvarter A, B, D och E. Foto: Hans-Åke Grinde
Grinden med 1962 leder i första hand in till kvarter V och X. Foto: Hans-Åke Grinde
Grinden med 1991 leder i första hand in till kvarter Z, Minneslunden samt Askgravplatserna. Foto: Hans-Åke Grinde