Svenska kyrkans flagga vajar i vinden från flaggstång. Gul botten, rött kors med gul krona i mitten.
Foto: pmb Media & Design

Bli medlem i Svenska kyrkan

Besök Svenska kyrkans kansli i Brunflo för att ansöka om medlemskap eller fyll i formuläret nedan.

När du fyllt i och skickat in formuläret kontrollerar vi att alla personuppgifter stämmer och att du är folkbokförd i Brunflo, Lockne, Marieby eller Näs församlingar. Sedan skickar vi hem ett ifyllt formulär till dig som du behöver signera och skicka tillbaka till oss. Vi skickar med ett frankerat svarskuvert. Varmt välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Om du bor i annan församling så skickar vi naturligtvis informationen till dem.

Folkbokförd utanför Sverige
Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se