Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Askonsdagen

Bön och fasta

Fastetiden varar i 40 dagar. Askonsdagen är fastans första dag. Fyrtio dagar blir det fram till och med påskafton, om man räknar bort söndagarna. Söndagen är ju Herrens dag, den uppståndnes dag, och då fastar man inte. 

Namnet hänger samman med den gamla seden att beströ de botfärdiga med askan som kom från torkade palm- eller olivkvistar som invigts vid föregående års palmsöndagsprocession.

Aska är ett tecken i Gamla Testamentet på sorg och bot. Job säger ”Därför tar jag tillbaka och ångrar allt, i stoft och aska.” Job 42:6

Under askonsdagens mässa är det vanligt att prästen tecknar ett kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor för att påminna om människans dödlighet. Vid tecknandet säger prästen detta eller liknande: ”Kom ihåg, o människa, att du är stoft och att du åter skall bli till stoft. Omvänd dig och tro evangelium.”