Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Askonsdagen

Bön och fasta

Fastetiden varar i 40 dagar. Askonsdagen är fastans första dag. Fyrtio dagar blir det fram till och med påskafton, om man räknar bort söndagarna. Söndagen är ju Herrens dag, den uppståndnes dag, och då fastar man inte. 

Namnet hänger samman med den gamla seden att beströ de botfärdiga med askan som kom från torkade palm- eller olivkvistar som invigts vid föregående års palmsöndagsprocession.

Aska är ett tecken i Gamla Testamentet på sorg och bot. Job säger ”Därför tar jag tillbaka och ångrar allt, i stoft och aska.” Job 42:6

Under askonsdagens mässa är det vanligt att prästen tecknar ett kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor för att påminna om människans dödlighet. Vid tecknandet säger prästen detta eller liknande: ”Kom ihåg, o människa, att du är stoft och att du åter skall bli till stoft. Omvänd dig och tro evangelium.”