Upprättstående stenpelare med namnplaketter på sidorna.
Foto: Hans-Åke Grinde

Askgravplatser

En gravsättningsform som förenar behovet av att veta precis var gravsättningen är gjord med friheten från skötselansvar för gravplatsen.

På kyrkogårdarna i Brunflo, Lockne, Marieby och Torvalla begravningsplats finns också ASKGRAVPLATSER. Askgravplatser är ett mellanting mellan urngrav och askgravlund. Varje gravplats har en gravrätt som gäller i 25 år. Om graven består av 2 platser så förlängs gravrättstiden med 25 år vid den andra gravsättningen.

Rödbladigt träd med plantering och stenrad på marken runt stammen.
Askgravplatserna i Lockne placeras runt vårdträd. Här en blodask. Foto: Hans-Åke Grinde

Gravrätten är till skillnad från gravrätter på urn- och kistgravar begränsad. Gravrättsinnehavaren har inte möjlighet att välja gravvård och plantering av blommor får inte ske. Gravrättsinnehavaren har heller inget ansvar för gravplatsens skötsel för övrigt. Liksom i askgravlunden får gravplatsen endast smyckas med lösa blommor och gravljuslykta.

Gravsättning sker genom att askan grävs ner framför den markerade platsen någon dm. under grästorven. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning, men eftersom att askan grävs ner utan hölje så kan gravsättning ställas in om vädret inte är lämpligt, t.ex. vid hård vind. Varje gravsatt får en skylt på graven med namn, födelse- och dödsår och bostadsort. Skylten tas fram av förvaltningen och bekostas av dödsboet. Priset för gravsättning i askgravplats är för närvarande 1500:- för gravsättning på våra kyrkogårdar. Avgiften gäller för skylt och 25 års skötsel.

Träportal. Ingång till område för askgravplatser.
Ingång till askgravplaterna på kyrkogården i Brunflo. Foto: Hans-Åke Grinde

Alla gravsättningar i askgravplats ska beställas på förvaltningens särskilda blankett. Se nedan.

Beställningsblankett
ASKGRAVPLATS  BRUNFLO PASTORAT