Askgravlunden invigdes 22 juli 2010

Askgravlund

Askgravlund finns som ett alternativ till den helt anonyma minneslunden.

När en ny minneslund skulle anläggas i Näs, valde vi att göra en ASKGRAVLUND.

I den nya begravningsplatsen i Ängsmon, som invigdes 2018, finns också en ASKGRAVLUND. 

Sommarbild på entrégrinden till asklunden.
Entrégrinden till askgravlunden utanför kyrkogården. Foto: Hans-Åke Grinde

Skillnaden mellan en askgravlund och en minneslund är att askgravlunden inte är helt anonym, den gravsattes namn registreras på en gemensam plats. En skylt med den gravsattes namn monteras på en gemensam gravvård.

Skylten bekostas av dödsboet, eftersom möjligheten att vara anonym fortfarande måste finnas, och där har de anhöriga möjlighet att göra sitt val. Kostnaden för skylten är idag 1500:- men priset kan justeras vid nytt år. Möjlighet för anhöriga att smycka med snittblommor och ljus finns.

All ansvar för skötsel och för den gemensamma gravvården ligger på kyrkogårdsförvaltningen. I askgravlunden finns ingen gravrätt. I Näs gravsätts askan i naturmarken runt den sten som finns i lunden. I Ängsmon är ett markområde i nordöstra delen av begravningsplatsen avsatt som askgravlund.

Vila i vigd jord eller ej
Askgravlunden i Näs ligger i skogen vid sidan om den befintliga kyrkogården, och utanför det område som räknas som vigd jord, så även de icke troende kan känna sig välkomna till askgravlunden. Om någon vill vila i vigd gjord så ordnar vi så att prästen gör det på den specifika gravsättningsytan.

Efter gravsättning i minneslund och askgravlund skickas ett minnesblad ut till den kontaktperson vi har antecknad i samband med begravning/gravsättning.

Vacker stenläggning i lummig kyrkogårdsmiljö.
Askgravlunden ligger utanför men i direkt anslutning till kyrkogården. Foto: Hans-Åke Grinde

 

Alla gravsättningar i våra minneslundar ska beställas på förvaltningens särskilda blanketter.

Beställningsblankett ASKGRAVLUND

Bilder från invigningen 22 juli 2010