Illustration pojke
Foto: SKU illustration

Anmälan till barnverksamhet i Torvalla

För verksamheter i Heliga Ljusets kyrka och Ängsmokyrkan

För att det ska bli så bra som möjligt för ditt barn i vår verksamhet vill vi att du fyller i detta så noga som möjligt. Vill du hellre ge en del information muntligt så går det bra. Skriv det i så fall i det aktuella fältet.

Jag vill anmäla mitt barn till följande grupp-(er):

Nu kommer frågor om allergier mm. Finns inga sådana, lämna fälten tomma. Kryssa i nedan om barnet är:

Här vill vi veta hur vi kan komma i kontakt med er föräldrar. Vill ni bara ha information till en förälder, hoppa över fälten för "förälder 2". Vill ni ha information till båda föräldrarna så fyll i alla fält nedan. Vi använder helst SMS eller mail för snabb och enkel information. Vill ni hellre bara ha pappersutskick, klicka i rutan nedan.

Personuppgiftshantering för Deltagare i verksamheter

För att kunna administrera verksamheten behöver dina personuppgifter lagras. Genom att anmäla dig samtycker du till det. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom pastoratet och syftet är att administrera verksamheten. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

Mer om Dataskyddsförordningen GDPR.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se