Foto: IKON

Ångsta Singers

Barnkör i Lockne församling. För barn åk 1-6.

För barn åk 1-6

Övningstid: Tisdagar 15:00-15:45

Plats: Sockenstugan i Ångsta, vid kyrkan.

Vi sjunger och utvecklar våra röster.

Vi medverkar i gudstjänster några gånger per år.

Körstart 1 september.

Välkomna att vara med!

Aldrig deltagaravgift i kyrkans körer!

Ledare är

Anna Hansander

Anna Hansander

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingsassistent

Mer om Anna Hansander

Församlingsassistent, Lockne, Marieby & Näs.

Elin Nilsson

Elin Nilsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Musiker, Lockne, Marieby

Mer om Elin Nilsson

Musiker i Lockne/Marieby. Arbetsrum i Lockne Sockenstuga.

Barnkören Ångsta Singers övar i sockenstugan.

En kör för barn i förskoleklass och uppåt.

Barnkören Ångsta Singers övar i sockenstugan.

Tillsammans!

Barnkören Ångsta Singers sjunger i Lockne kyrka

Framträdande en eller ett par gånger per termin.

Ibland förstärks kören av musikinstrument. Både från kördeltagare och ledare men även från andra musikanter.

Barnkören Ångsta Singers sjunger i Lockne kyrka

Här är barnkören ensam framför församlingen.

Körledare vid piano och fiol.

Barnkören Ångsta Singers sjunger i Lockne kyrka

Barnkören Ångsta Singers förstärkt med Locknekören.

Ibland blir det lite trångt framme i kyrkan...

Barnkören Ångsta Singers sjunger i Lockne kyrka

Stolta föräldrar

Det är klart att man vill spara minnet från när barnet sjung i kyrkan.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se