Foto: Anna Jonasson/IKON

Allhelgona

En kristen högtid som firas till martyrers och helgons ära.