en barnhand i vattenskål
Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Man kan döpas när som helst i livet, och det är något man bara gör en enda gång. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och i Guds stora familj.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Mark 10:14

Att få barn är en stor händelse i livet. Allt blir annorlunda och som förälder får man ett stort ansvar över någon annans liv. Dopet är en möjlighet att formulera detta ansvar men det är också en högtidsstund och fest där vi får dela glädjen över ett nytt liv, något av det största i skapelsen.

Som vuxen blir dopet mer av en bekännelsehandling. Kanske har det föregåtts av t.ex. en Alphakurs eller någon annan undervisning i kristen tro. Innebörden är precis densamma som när ett litet barn döps. Dopet blir ett tecken på vår samhörighet med både varandra och den Gud som skapat oss. 
 
Dopet kan vara en del av en gudstjänst tillsammans med hela församlingen, eller enskilt i en dopgudstjänst. Efteråt har ni möjlighet att låna våra lokaler för fest, dopkaffe eller liknande.

Dopklänning/dopdräkt finns att låna om ni inte har någon egen.

Dop i Ängsmokyrkans dopfunt.

Om du vill döpa ditt barn, eller om du själv som vuxen vill döpa dig, kontakta vårt kansli 063-140 300 eller brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Du kan även boka dop här! Gå in på sidan nätbokning

Vill du veta mer om dopet, både praktiskt och/eller ideologiskt, så tveka inte att höra av dig till vårt kansli. Läs också om dopet på Svenska kyrkans nationella sidor: https://www.svenskakyrkan.se/dop Dopinfo 

Mycket bra information om dopet finns på Svenska kyrkans dopsajt:
https://www.svenskakyrkan.se/dopsajten

På dessa sidor finns också länkar till Spotifylistor med musik.

Andra bra sidor om dopet finns på nätet. Dessa nedan är dock inte Svenska kyrkans sidor, utan privata sidor, med information om saker som man kan fundera på som förälder som vill döpa sitt barn.
http://www.dopguiden.se/
http://www.barndop.nu/