Regnbågsnyckeln

Vi vill att Brösarp-Tranås församling ska vara en öppen och inkluderande gemenskap där vi människor ska kunna känna oss välkomna som de vi är. Tyvärr har samhället och Svenska kyrkan historiskt inte alltid levt upp till detta när det gäller personer och frågor rörande hbtq. Nu vill vi ändra på det.

För att betona allvaret i att vi vill vara en öppen och inkluderande gemenskap har vi anslutit oss till en process som går under rubriken Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i vår församling genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och att vi har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Just nu håller vi på att formulera vår mångfaldsvision och ser fram emot att få ta emot utmärkningen. Själva märkningen är en hållplats på vägen och resan fortsätter sedan där vi i vardagen och i varje enskilt möte har som mål att i handling visa på öppenhet och inkluderande.

Vill du vara med och ta en aktiv roll i vårt fortsatta mångfaldsarbete så är du välkommen att höra av dig till kyrkoherde Jesper Cederholm, jesper.cederholm@svenskakyrkan.se

Regnbågsnyckeln är ett samarbete mellan Ekho, Sensus och Svenska kyrkan. Läs mer om detta på www.ekho.se/regnbagsnyckeln.