En liten skylt med texten Återlämnad gravplats står vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Återlämnade gravar

När en gravrätt har gått ut eller om den har lämnats tillbaka innebär att ansvaret för skötseln faller på församlingen. Från och med 1 mars 2022 kommer vi att införa nya rutiner vid skötseln av dessa återlämnade gravplatser.

Från och med 2022-03-01 kommer vi att regelbundet ta bort blommor och annan utsmyckning på gravar som är återlämnade. En grav som är återlämnad är församlingens ansvar och skötseln bekostas av kyrkoavgiften. Därför behöver de gravarna förenklas ur skötselsynpunkt. Eventuella ljuslyktor etc som tas in kommer att sparas i 4 veckor och sedan lämnas de till återvinning.

Om någon vill smycka en återlämnad grav går det bra att bli gravrättsinnehavare och därmed ha rättigheter och skyldigheter kopplade till gravplatsen.

Vill du bli gravrättsinnehavare eller har frågor angående skötsel är du välkommen att höra av dig till församlingens expedition.

Kontakt:

Brösarp-Tranås församling
0414-181 00
brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se